+38 (044) 384-10-54

HR-проектування

 

Моделювання HR систем

Під моделюванням HR- систем розуміють створення оптимальної системи управління персоналом під бизнес-цілі,стратегію, умови розвитку організації.

Система управління персоналом, яка побудована з урахуванням стратегічних цілей компанії, проводить грамотну кадрову політику і дає надійний базис для підвищення конкурентоспроможності організації на ринку.

Управління персоналом має такі сфери діяльності :

  • пошук і адаптація персоналу,
  • оперативна робота з персоналом
  • стратегічна робота з персоналом.

Оперативна робота з персоналом, в свою чергу, включає навчання і розвиток персоналу, організацію праці, оперативну оцінку, управління діловими комунікаціями, оплатою праці, управління мотивацією.

На жаль, доволі часто у момент створення HR- служби підприємства, за зразок береться аналогічна структура лідерів ринку. Система управління персоналом, таким чином, копіюється з деякою адаптацією під бізнес-стратегію підприємства або зовсім без принципових змін.

Доцільно довірити рішення цієї відповідальної задачі експертам. По досвіду міжнародних організацій, рекомендується спочатку визначитися з цілями і провести SWOT- аналіз з постановкою завдань, регламентацією часу виконання і інших необхідних ресурсів, позначити критерії успішності роботи.

Моделювання HR- систем має чотири ключові аспекти:

  • діагностика сильних і слабких місць в організації роботи персоналу, аудит документообігу,
  • розробка процесів пошуку і підбору персоналу, адаптації і системи оцінки, мотивації і розвитку,
  • розробка і управління мотивацією,
  • управління корпоративною культурою.

Експерти нашої компанії забезпечать вам повний комплекс заходів по HR- моделюванню. Ми застосовуємо найсучасніші інструменти і практики, що дозволить створити ефективну службу управління персоналом вашої компанії. В результаті співпраці ваша компанія отримає грамотну HR- стратегію і тактику, а також підвищення рівня внутрішньої експертизи служби управління персоналом.