+38 (044) 384-10-54
Оцінка персоналу

Оцінка 360˚

Успіх цього методу залежить від дотримання умов анонімності і незаангажованості фахівців. Проведення за допомогою внутрішньої експертизи можливо, і все-таки повне і об’єктивне оцінювання забезпечується залученням експертів профільних організацій.

Система оцінки 360 градусів застосовна при плануванні кар’єри, при складанні списку, що направляються на навчання або як планова оцінка кадрів. На практиці метод 360 градусів виглядає таким чином: експерти визначають мету проведення оцінки, розробляють унікальну форму опитувача, проводять анонімне анкетування колег оцінюваного. Виходячи з цілей, в анкеті можуть оцінюватися або окремі компетенції співробітника – проактивность, конфліктність, професійна етика, або цілий комплекс компетенцій : лідерство, уміння працювати в команді, амбітність, конфліктність, ділова прозорливість, рівень технічних навичок, баланс роботи і особистого життя. Крім того, сам оцінюваний співробітник бере участь в анкетуванні.

Самооцінка проводиться по тих самих компетенціях, що і в анонімному анкетуванні серед оточення. Потім за середньоарифметичними показниками кожної компетенції вибудовується графік. Як результат оцінювання, клієнт отримує інформацію для подальших кадрових рішень: просування по службових сходах, пониження в посаді або звільнення, поповнення кадрового резерву, розвиток і навчання співробітника. Також замовник отримує рекомендації по розвитку окремих компетенцій співробітника, поліпшення стосунків в колективі і так далі.

Метод оцінки 360 градусів при потреби трансформується в 540 градусів, якщо до оцінювання необхідно притягнути клієнтів, постачальників і партнерів.