+38 (044) 384-10-54
Оцінка персоналу

Центр оцінки та розвитку

Відомий також як ассессмент-центр, це комплекный метод оцінки персоналу, сфокусований на оцінці реальних якостей кандидатів і співробітників, професійних і психологічних особливостях, виявленні їх потенціалу, відповідності вимогам посадових позицій. По праву вважається одним з найбільш точних і ефективних методів оцінки компетенцій співробітників.

Наші експерти володіють спектром моделюючих вправ і процедур оцінки, таких як ділові ігри і проведення співбесід кандидатів і співробітників, а також широкий спектр тестів і опитувачів. Якісне і ефективне застосування практики цього методу можливе тільки зовнішнім експертом або групою експертів. Центр оцінки і розвитку – місткий і складний метод, що припускає високий рівень експертизи від фахівців, які його проводять. Найм в постійний штат сильних експертів в цьому напрямі фінансово не доцільний для більшості організацій, а проведення ассессмент-центра в компанії внутрішніми виконавцями з недостатньою експертизою нівелює цінність методу як такого. Крім того, для правильного впровадження центру оцінки і розвитку важливий об’єктивний і незалежний погляд на кандидатів або співробітників, що важко забезпечити при роботі внутрішніх виконавців.